Klucz do Skutecznego Przeglądu Elewacji Budynków

W czasach rosnącej urbanizacji i budownictwa na wielką skalę, konserwacja i przegląd budynków stały się kluczowym aspektem życia miejskiego. Przynajmniej raz na pięć lat, właściciel lub zarządca nieruchomości powinien wykonać przegląd budowlany - w tym przegląd elewacji. W zależności od rodzaju budynku, dostęp do elewacji możliwy jest za pośrednictwem rusztowań, podnośników koszowych lub może być wykonany przez alpinistów przemysłowych. Każda z metod dostępu pozwala na dokładne i bezpieczne przeglądy elewacji budynków.

Techniki alpinistyczne - przeglądy na wysokości

Prace alpinistyczne to specjalistyczna dziedzina, w której prace na wysokościach wykonuje się za pomocą technik dostępu linowego. Ta forma pracy jest coraz częściej wykorzystywana do przeglądów budowlanych, ze względu na szybkość, efektywność kosztową i minimalne zakłócenia dla codziennej działalności budynku.

Przeglądy elewacji budynków są niezbędne dla oceny stanu konstrukcji i identyfikacji wszelkich problemów, które mogą wpływać na bezpieczeństwo osób korzystających z budynku. Alpinista przemysłowy, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, może dotrzeć do miejsc niedostępnych dla tradycyjnych metod.

Proces przeglądu

Przegląd budynku rozpoczyna się od oceny elewacji przez inspektora z uprawnieniami budowlanymi oraz określeniem przez niego zakresu przeglądu. Następnym etapem jest określenie przez alpinistów przemysłowych stanu elewacji, po której następuje szczegółowa ocena konkretnych elementów wskazanych do kontroli przez inspektora. Do najczęściej występujących problemów należą: luźne elementy, pęknięcia w konstrukcji, uszkodzenia spowodowane przez warunki pogodowe, korozja elementów metalowych, uszkodzenia murów lub fug oraz problemy z zanieczyszczeniem.

Podczas przeglądu, alpinista przemysłowy dokumentuje wszelkie znalezione problemy,  wykonując zdjęcia i sporządzając szczegółowe raporty a współpracujący z alpinistami inspektor budowlany sporządza protokół z wykonanych prac.
Na podstawie tych informacji, właściciel budynku lub zarządca nieruchomości może podjąć decyzje o dalszych krokach, takich jak naprawy, konserwacja lub renowacja.

Znaczenie i korzyści

Regularne przeglądy budowlane elewacji na wysokościach przynoszą wiele korzyści. Pozwalają na wczesne wykrycie problemów, co może zapobiec kosztownym naprawom w przyszłości. Dzięki temu zwiększa się bezpieczeństwo użytkowników budynków i sąsiadujących z nimi przestrzeni. Przeglądy przeprowadzone przez alpinistów przemysłowych są także mniej inwazyjne i mniej kosztowne niż tradycyjne metody, takie jak budowanie rusztowań.

Wybór odpowiedniego wykonawcy


Jak już wiadomo najefektywniejszą metodą wykonania przeglądu elewacji jest dostęp alpinistyczny. Pamiętajmy jednak, że nie każdy “alpinista” to fachowiec.
Warto zwrócić uwagę aby wybrana przez nas firma wykonywała prace w międzynarodowym standardzie IRATA w którym system podwójnej asekuracji jest gwarancją bezpieczeństwa. Dobrą praktyką jest również wykonywanie przeglądów są w oparciu o zdigitalizowane plany elewacji, dzięki czemu mamy pewność, że każdy z jej elementów został dokładnie sprawdzony.
Pamiętajmy, że wybór właściwego wykonawcy oraz dokładny przegląd elewacji nie tylko zwiększy bezpieczeństwo budynków, ale także umożliwi wczesne wykrycie potencjalnych problemów, co pozwala uniknąć kosztownych napraw w przyszłości.
 

Blog
Przeczytaj również